Giao diện

Thay đổi giao diện website của bạn với kho giao diện Suplo cung cấp

Landing Page

Chọn LandingPage dựa trên một danh sách các landing page có sẵn

Article Layout

Thay đổi cách trình bày trang bài viết tin tức của bạn với nhiều mẫu giao diện đa dạng.
Themes

Thay đổi giao diện

Website của bạn đã không thay đổi gì sau một thời gian dài?
Hơn 50 giao diện của Suplo cung cấp để khách hàng có thể lựa chọn thay thế giao diện cũ
Landing Page

Thêm Landing Page cho website

Sử dụng Landing Page thế nào?
  • Bước 1
    Chọn giao diện Landing Page mẫu
  • Bước 2
    Kéo thả nội dung Landing Page
  • Bước 3
    Xuất bản Landing Page
Hỗ trợ

Giải đáp mọi thắc mắc của bạn