SUPLO SERVICE MANAGEMENT

Nền tảng tạo ứng dụng quản lý dịch vụ và đặt lịch

Khởi nghiệp

500,000đ /tháng

 • 1 - 10 Nhân sự
 • Quản lý sản phẩm/dịch vụ
 • Quản lý danh sách cửa hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý thông báo
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý lịch hẹn
 • +50,000đ/1 nhân sự phát sinh/tháng
 • Web app đặt lịch cho khách hàng
 • Mobile app dành cho nhân viên
 • +18,000,000đ Mobile app khách hàng

Cơ bản

2,000,000đ /tháng

 • 1 - 40 nhân sự
 • Quản lý sản phẩm/dịch vụ
 • Quản lý danh sách cửa hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý thông báo
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý lịch hẹn
 • +40,000đ/1 nhân sự phát sinh/tháng
 • Web app đặt lịch cho khách hàng
 • Mobile app dành cho nhân viên
 • +18,000,000đ Mobile app khách hàng

Mở rộng

Liên hệ

 • > 80 Nhân sự
 • Quản lý sản phẩm/dịch vụ
 • Quản lý danh sách cửa hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý thông báo
 •  Quản lý nhân viên
 • Quản lý lịch hẹn
 • Liên hệ
 • Web app đặt lịch cho khách hàng
 • Mobile app dành cho nhân viên
 • +18,000,000đ Mobile app khách hàng

Câu hỏi thường gặp

Phí phát hành ứng dụng cho khách hàng là phí gì?

Ngoài chi phí duy trì phần mềm quản lý dịch vụ hàng tháng, nếu bạn có nhu cầu phát hành ứng dụng riêng để khách hàng tải về sử dụng dịch vụ của bạn. Thì bạn cần đầu  tư thêm phí để Suplo xây dựng và phát hành ứng dụng lên chợ ứng dụng Play Store và App Store. 

Bạn chỉ phải thanh toán một lần duy nhất 18,000,000đ cho việc phát hành ứng dụng.

Tôi không tiếp tục gia hạn thì ứng dụng di động của tôi còn hoạt động không?

Câu trả lời là không, ứng dụng được phát hành sử dụng dữ liệu và tính năng thuộc gói dịch vụ Suplo cung cấp.