Cách tạo mã khuyến mại
Tạo mã khuyến mại cho khách hàng: Voucher giảm giá tiền/ Voucher giảm phần trăm.
21 tháng 10, 2020 bởi
Đỗ Thị Huế

Tại quản trị SSM, chọn Khuyến mại:

Odoo • Hình ảnh với chú thích
 

Bấm Tạo mã khuyến mãi để tạo mã khuyến mại.Tại cửa sổ Tạo mã khuyến mãi, điền các thông tin:
- Tên của mã khuyến mại: Chữ cái, hoặc số, nên viết hoa và không dấu
- Chi tiết: Điền mô tả chi tiết hơn cho mã khuyến mãi.
- Loại khuyến mại: Có hai loại mã khuyến mại: Giảm tiền hoặc giảm %.
- Áp dụng cho: Điều kiện áp dụng cho mã khuyến mãi, có hai lựa chọn: Áp dụng cho tất cả đơn hàng (Mọi đơn hàng đều được áp dụng khuyến mãi) hoặc áp dụng cho đơn hàng có trị giá từ (Chỉ những đơn hàng có giá trị từ mức giá trị đó thì mới được áp dụng mã khuyến mãi).
- Số lần sử dụng.
- Thời gian áp dụng: Mã khuyến mãi chỉ sử dụng được trong khoảng thời gian đã thiết lập.
- Đối tượng áp dụng: Toàn bộ khách hàng, nhóm khách hàng cụ thể hoặc một khách hàng cụ thể.

Bấm Tạo mới để thêm mã khuyến mại.