Tại trang quản trị SMB, vào Danh sách mã ưu đãi

Click vào nút TẠO MỚI để tạo mới danh sách, bao gồm:

– Nhập tên danh sách mã khuyến mã

– Tải tệp file excel chứa danh sách mã khuyến mãi, xem hướng dẫn tạo file tại đây

– Nhập nội dung mô tả mã khuyến mãi.

– Click vào LƯU để hoàn tất.

trình tạo tặng mã khuyến mãi.

Sau khi tạo xong nhiệm vụ, khi khách hàng có tổng giá trị đơn hàng đã thanh toán thành công đạt theo đúng điều kiện xếp hạng, hệ thống sẽ tự lấy một mã khuyến mãi trong danh sách mã khuyến mãi đã tạo gửi vào mục Voucher của tôi cho tài khoản đó.

Làm sao tạo file excel chứa danh sách mã khuyến mãi ?

  • Click vào mục “Xem hướng dẫn tạo danh sách mã khuyến mãi Haravan tại đây” 
  • Tạo mã khuyến mãi hàng loạt thông qua ứng dụng Bulk Discount của Haravan.
  • Không quên lưu lại file excel có tạo để tải lên Suplo Mobile Builder để hoàn tất việc tạo danh sách.

Danh sách mã khuyến mãi khi tạo xong sẽ được gán vào mỗi nhiệm vụ khi tiến hành tạo nhiệm vụ quà tặng cho khách hàng.


Chúc các bạn kinh doanh hiệu quả.