Truy cập website http://suplo.vn/, click vào Dùng thử để bắt đầu tạo tài khoản tại Suplo Mobile Builder

Nhập đầy đủ thông tin đăng ký: Họ tên, Số điện thoại, Email (bạn nhập thông tin chính xác để Suplo có thể gửi các thông báo, hướng dẫn, khuyến mãi, sự kiện… đến bạn), Mật khẩu.


Đăng nhập thành công!