Nhằm tri ân, chăm sóc và giữ chân khách hàng thân thiết của cửa hàng, hãy bắt đầu với xây dựng chương trình hạng thành viên với các bước như sau:

Tạo chương trình hạng thành viên

Click vào nút Tạo mới để bắt đầu tạo chương trình

Thông tin chương trình bao gồm:

– Tên chương trình

– Thời hạn áp dụng

– Thiết lập hạng thành viên và chi tiêu tích lũy của khách hàng trước đó để chuyển đổi hạng thành viên cũ sang mới khi áp dụng chương trình.

Chương trình hạng thành viên được tạo dựa trên điều kiện về tích lũy chi tiêu của khách hàng, tích lũy chi tiêu này tùy vào cơ chế của mỗi cửa hàng khi kết thúc chương trình cũ và sang chương trình mới với 3 loại như sau:

– Không reset chi tiêu tích lũy trước đó của khách hàng.

– Reset về hạng thấp nhất của chương trình và chi tiêu tích lũy của khách hàng về 0.

– Xếp hạng thành viên theo điều kiện và chi tiêu tích lũy của khách hàng bị giảm trừ: Rồi nhập số tiền giảm trừ chi tiêu tích lũy của khách.

Click vào Khởi tạo để hoàn tất việc tạo chương trình.

Tạo hạng thành viên

Click vào nút Thêm hạng thành viên để bắt đầu tạo thêm một hạng thành viên

Nhập đầy đủ các thông tin, bao gồm:

– Tên Hạng

– Điền kiện đạt hạng dựa trên tổng giá trị đơn hàng đã thanh toán thành công của khách hàng.

– Nhập mô tả điều kiện đạt hạng.

– Nhập mô tả ưu đãi dành cho thành viên đạt hạng.

– Nhập link ảnh hạng thành viên.

Sau đó ấn Lưu để hoàn tất.

Sau khi tạo hạng thành viên xong, click vào Kích hoạt chương trình để hoàn tất.