Bằng cách phân quyền quản trị, chủ cửa hàng có thể cho phép nhân viên tham gia vào quản trị cửa hàng trên Suplo Mobile Builder cũng như đặt giới hạn quyền cho từng quản trị viên. Các tài khoản quản trị viên này hoạt động độc lập và chỉ có tài khoản chủ sở hữu mới có quyền thêm, xóa cũng như phân quyền cho quản trị viên.

1. Cách thêm tài khoản quản trị viên.

Truy cập vào Suplo Mobile App, vào Cấu hình -> Tài khoản rồi chọn + Thêm mới để bắt đầu thêm tài khoản.

 

Điền các thông tin về họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ của quản trị viên, tích chọn Thêm quyền truy cập để phân quyền cho tài khoản đó.

Những đầu mục được tích chọn là những đầu mục tài khoản quản trị viên được phép truy cập và quản lý.

Sau khi thiết lập, ấn nút Thêm mới để hoàn tất.

 

Nhân viên nhận được email gửi lời mời và nhấp chọn Chấp nhận lời mời để xác nhận.

    Sau đó thiết lập mật khẩu để tạo tài khoản trên Suplo Mobile Builder và truy cập vào cửa hàng mình đã được mời tham gia.

Đối với email được phân quyền đã có tài khoản trên Suplo Mobile Builder, nhân viên đó chỉ cần nhập mật khẩu để truy cập và bắt đầu quản trị cửa hàng.

2. Cách sửa thông tin tài khoản.

Tại danh sách tài khoản, ấn vào nút Sửa để chỉnh sửa thông tin tài khoản

của chủ tài khoản:

     

hoặc của quản trị viên:

   

Ấn vào Lưu thay đổi để hoàn tất chỉnh sửa.

3. Cách xóa tài khoản nhân viên.

Tại danh sách tài khoản, ấn vào nút Xóa để xóa nhân viên đó khỏi danh sách tài khoản quản trị Suplo Mobile Builder.

 

Mọi thắc mắc trong quá trình thiết lập, bạn vui lòng liên hệ qua hotline: 0934323882 hoặc email [email protected] ( Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h đến 18h, Thứ 7 từ 8h đến 12h).

Chúc các bạn kinh doanh hiệu quả!