Truy cập website http://suplo.vn/, click vào Dùng thử để bắt đầu tạo tài khoản tại Suplo Mobile Builder

Nhập đầy đủ thông tin đăng ký: Họ tên, Số điện thoại, Email (bạn nhập thông tin chính xác để Suplo có thể gửi các thông báo, hướng dẫn, khuyến mãi, sự kiện… đến bạn), Mật khẩu.

Đăng nhập thành công!

Thiết lập cửa hàng

Bước 1: Tại trang Tổng quát của SMB, nhập đường dẫn website Haravan của bạn và click CÀI ĐẶT

Bước 2: Đăng nhập tài khoản shop Haravan của bạn.

Bước 3: Click vào nút CÀI ỨNG DỤNG SUPLO MOBILE BUILDER để hoàn tất việc cài đặt cửa hàng.

Đây là màn hình Tổng quát khi đã cài đặt cửa hàng thành công.