Kho giao diện của Suplo đa dạng phù hợp với nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Toàn bộ giao diện là miễn phí và được cập nhật thêm hàng tháng để chủ shop lựa chọn hay thay đổi giao diện trước khi phát hành ứng dụng. Sau khi lựa chọn giao diện phù hợp với cửa hàng, click vào nút CHỌN THEME.

Lưu ý: khi lựa chọn giao diện khác, các thiết lập của giao diện hiện tại sẽ bị thay đổi, click vào nút TIẾP TỤC nếu muốn lựa chọn theme

Click vào nút HIỂN THỊ THEME để chuyển sang thiết lập theme, hoặc click vào nút HỦY để vẫn ở lại kho giao diện.