TÍNH NĂNG SUPLO SERVICE MANAGEMENT

Nền tảng tạo ứng dụng quản lý dịch vụ và đặt lịch

Website quản trị

Trang quản trị giúp bạn thiết lập hiển thị ứng dụng, quản lý đơn đặt lịch, đơn hàng, nhân viên, chi nhánh, khách hàng, hạng thành viên, gửi thông báo, xếp hạng....

Quản lý lịch hẹn

- Quản lý, theo dõi tất cả lịch hẹn của tất cả chi nhánh và nhân viên tại một nơi.

- Dễ dàng xử lý, tự điều phối lịch làm việc của nhân viên.

- Tạo mới lịch hẹn cho khách hàng. 

Quản lý đơn đặt lịch

- Danh sách tất cả đơn đặt lịch theo chi nhánh và nhân viên thuộc chi nhánh.

Quản lý chi nhánh

- Danh sách tất cả các cửa hàng, chi nhánh của doanh nghiệp.

- Tìm kiếm.

- Thiết lập ngày giờ mở cửa theo từng chi nhánh. 

Quản lý nhân viên

- Danh sách tất cả các nhân viên.

- Tìm kiếm.

- Gửi thông báo nội bộ tới nhân viên. 

Quản lý dịch vụ

- Danh sách tất cả các dịch vụ.

- Tìm kiếm.

- Phân loại dịch vụ theo nhóm. 

Quản lý đơn đặt hàng

- Danh sách tất cả các đơn đặt hàng.

- Tìm kiếm, lọc đơn.

- Xử lý chi tiết từng đơn hàng. 

Quản lý sản phẩm

- Danh sách tất cả sản phẩm.

- Tìm kiếm.

- Danh sách các nhóm sản phẩm. 

Quản lý khách hàng

- Xem danh sách khách hàng

- Tìm kiếm

- Phân loại khách hàng theo nhóm

Chương trình Loyalty

- Tạo chương trình xếp hạng thành viên.

Quản lý thông báo

- Xem danh sách thông báo đã gửi.

- Tạo và gửi thông báo cho một khách hàng hoặc nhóm khách hàng.

- Đặt lịch gửi thông báo.

- Điều hướng màn hình đích khi người dùng mở thông báo.

Quản lý đánh giá

- Xem, tương tác với các đánh giá của khách hàng.

- Ẩn, xóa những đánh giá ảo.

- Thống kê nhân viên, sản phẩm, dịch vụ, khách hàng có đánh giá nhiều nhất.

Ứng dụng nhân viên

Ứng dụng di động dành cho nhân viên của chi nhánh nhằm nhận thông báo đơn đặt lịch từ hệ thống gửi về hay thông báo nội bộ, quản lý đơn đặt lịch của cá nhân.

Lịch làm việc

- Hiển thị danh sách các đơn đặt lịch của cá nhân theo ngày, theo lịch tuần.

Danh sách đơn đặt

- Danh sách các đơn đặt lịch theo thời gian.

- Tìm kiếm đơn đặt lịch.

- Xem chi tiết đơn đặt lịch.

- Gửi lên hệ thống thời gian thực tế hoàn thành dịch vụ để có thể tiếp nhận luôn các đơn đặt lịch mới.

Thông báo

- Nhận và đọc tin thông báo nội bộ được gửi từ quản lý.

- Nhận thông báo cập nhật tình trạng đơn đặt lịch  tự động.

Cá nhân

- Xem hồ sơ cá nhân.

- Xem số nhận xét đánh giá, điểm đánh giá trung bình của cá nhân.

- Thống kê tổng số đơn đặt lịch.

Ứng dụng khách hàng

Ứng dụng di động mang Tên, Logo, nhận diện của thương hiệu bạn được phát hành trên chợ ứng dụng Play Store và Apple Store.

Màn hình chính

- Hiển thị banner slider quảng bá

- Hiển thị danh mục sản phẩm và dịch vụ

- Hiển thị nhóm sản phẩm tuỳ chỉnh

- Banner quảng cáo xen kẽ

Tìm kiếm

- Tự động gợi ý khi người dùng gõ từ khoá.

- Hiển thị danh sách từ khoá điều hướng người dùng

Đặt lịch

- Hiển thị danh sách dịch vụ.

- Lựa chọn cửa hàng.

- Lựa chọn thời gian.

- Lựa chọn nhân viên.

Đặt hàng

- Hiển thị danh sách nhóm sản phẩm.

- Xem chi tiết sản phẩm.

- Thêm sản phẩm vào giỏ.

- Thêm khuyến mãi cho đơn hàng (nếu có).

Thông báo

- Nhận và đọc tin thông báo được gửi từ chủ shop

- Nhận thông báo cập nhật tình trạng đơn hàng tự động).

Đánh giá

-Viết đánh giá cho sản phẩm, đơn đặt lịch, nhân viên làm dịch vụ.

- Xem danh sách đánh giá của mình.

Cá nhân

- Xem và theo dõi nhiệm vụ để lấy ưu đãi

- Xem hạng thành viên và tích luỹ chi tiêu

- Quản lý danh sách địa chỉ nhận hàng

- Danh sách sản phẩm yêu thích, đã xem.

- Danh sách đơn hàng và đơn đặt lịch

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Quản lý lịch hẹn


- Quản lý, theo dõi tất cả lịch hẹn của tất cả chi nhánh và nhân viên tại một nơi.


- Dễ dàng xử lý, tự điều phối lịch làm việc của nhân viên.


- Tạo mới lịch hẹn cho khách hàng .

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Quản lý đơn đặt lịch

- Danh sách tất cả đơn đặt lịch theo chi nhánh và nhân viên thuộc chi nhánh.


- Dễ dàng theo dõi trạng thái, thông tin đơn đặt lịch.


- Tạo mới lịch hẹn cho khách hàng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Quản lý chi nhánh

- Danh sách tất cả các cửa hàng, chi nhánh của doanh nghiệp.


- Tìm kiếm.


- Thiết lập ngày giờ mở cửa theo từng chi nhánh.