Sau đại dịch COVID-19 thói quen và hành vi của người tiêu dùng thay đổi vô cùng lớn trong thị trường bán lẻ. Người tiêu dùng mua hàng Online chủ yếu chính vì vậy mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ trở thành nguồn doanh thu chính đối với các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bán lẻ cần có những chiến lược phù hợp để có thể phục hồi sau đại dịch Covid-19 nhờ những dự đoán về Thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam (VIET NAM OMNICHANNEL) từ Kantar sau đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được sự thay đổi trong và sau COVID-19 để có được chiến lược phát triển phù hợp với kênh và hành vi người tiêu dùng.

Tải Full báo cáo Tổng quan thị trường bán lẻ đa kênh tại Việt Nam tại đây.